//////

W gmpie gorzej rozwiniętych krajów tego typu ro­la usług też szybko rośnie i tworzą one około 45-50% war­tości dodanej. W krajach słabo rozwiniętych jest to wiel­kość rzędu 40-45%, wykazująca również tendencję do wzrostu, ale dość powolną. Rosnące, wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, znaczenie usług zwią­zane jest z wysoką produktywnością tego sektora, wpły­wem usług na wzrost produktywności rolnictwa i prze­mysłu oraz ich konkurencyjność. Rozwój sektora usług jest w znacznym stopniu związany z dokonującym się podziałem pracy i przejmowaniem niektórych czynności wykonywanych dotychczas bezpośrednio w rolnictwie i przemyśle przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi dla rolnictwa i przemysłu. Wynika on także z ko­nieczności zapewnienia rolnictwu i przemysłowi odpo­wiedniej obsługi finansowej, marketingowej i handlowej. Rozwój sektora usług zależy od rozwoju rolnictwa i prze­mysłu, a zarazem wpływa na ich rozwój, tworząc nie­zbędne otoczenie dla tzw. sektorów produkcyjnych gos­podarki.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona zupełnie oderwana od wspólników. Nie występuje tutaj także odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Jeśli chodzi o siedzibę spółki to może nią być miasto, w którym spółka działa, czyli na przykład ma biuro bądź też centralę. Mówi się tutaj o mieście, a nie o konkretnym adresie. Jeśli zatem zmienimy adres siedziby, ale nie zmienimy miasta to nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Spółka tego typu może być ukształtowana w sposób dowolny. Nie można jednak wprowadzać w błąd konsumentów. W skład nazwy firmy musi wchodzić sformułowanie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przedmiot działalności takiej spółki musi odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na pewno będzie wymagane także zgłoszenie do KRS. Trzeba bardzo szeroko określić działalność spółki. Później bardzo trudno będzie ją zmienić. Jeśli chodzi o minimalną kwotę kapitału to wynosi ona pięć tysięcy złotych.

Dobrze jest poznać, jak wygląda sprawne zarządzanie firmą. Będzie to dla nas świetna nauka przed założeniem własnej działalności gospodarczej. Nasz sukces jest zależny do sprawnego zarządzania taką firmą, jak i warunków rynkowych, gdzie będziemy działać. Dlatego jeśli decydujemy się na taką działalność, to powinniśmy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, czyli w jaki sposób będę proponował potencjalnym klientom produkt, który będą następnie chcieli zakupić. Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie nie wydaje się być łatwe. Ale możemy być pewni, że bardzo wiele będziemy mogli na tym skorzystać. To będzie jeszcze miało istotny wpływ na naszą działalność, którą nadal rozwijamy. A wynika to przede wszystkim z inwestycji, które uwzględniamy dla takiej działalności. Będziemy mogli także zredukować pewne wydatki, koszty, które są związane z prowadzeniem działalności. To zapewne pozwoli nam zminimalizować te koszty, jak i zwiększyć dochody w firmie. A ten dochód następnie będziemy mogli przeznaczyć na pewne inwestycje finansowe.

To przede wszystkim sprzedaż produktów wydaje się być dla nas popularną formą prowadzenia działalności. Takie produkty, jak i usługi wpływają na to, że klienci starają się je zdobywać, czyli dokonywać zakupu. Dokładne informacje na temat takiego produktu powinniśmy zamieścić w biznesplanie. Tam musi znajdować się charakterystyka oferowanego przez nas produktu, usługi. Ważne są informacje, czy produkt, usług, posiada własną, unikalną markę, opakowanie. Dobrze jest także przedstawić słabe, jak i silne strony takiego asortymentu, w porównaniu z innymi konkurentami na rynku. Zdecydowanie się na takie działania może przynieść nam wiele korzyści. Wiele przedsiębiorców przekonało się, że wcześniejsze utworzone dokładnego biznesplanu, zapewniło im szybki rozwój firmy, jak i zdobycie odpowiedniego poparcia na rynku. Przygotowanie popłaca, dlatego w naszym biznesplanie powinniśmy także dokładnie przedstawić tak zwaną strategię marketingową. Możemy także zainteresować się programem sprzedaży produktu, czy szczegółami dotyczącymi produkcji.

Bardzo ciekawe możliwości jest w stanie przedstawić nam organ rejestrowy. Dobrze jest zauważyć, ze tam przekazywane są informacje o zmianach danych, które podlegają wpisowi przy zgłoszeniu rozpoczęcia działalności. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, to ważne są dla nich informacje, gdzie znajduje się obowiązek przekazywania wynikający z przepisów regulujących poszczególne formy prowadzenia działalności. Następnie powinniśmy skupić się na odpowiednich działaniach na rzecz naszej działalności. Na przykład warto będzie zdecydować się na inwestycje reklamowe, dzięki którym pozycja naszej firmy na rynku internetowym będzie mogła się poprawić. To powoduje, że rynki zbytu są bardziej opłacalne, zapewniamy sobie dostęp do nowych klientów, którzy regularnie korzystają z naszych usług. To internauci w dużym stopniu decydują o tym, jak przedstawia się pozycja danego podmiotu gospodarczego. Dlatego przede wszystkim do nich możemy starać się skierować swoją ofertą, jak i utworzyć w tym celu konkretną kampanię reklamową.

Bardzo wiele możliwości w przypadku założenia firmy jest w stanie zapewnić nam urząd skarbowy. Tutaj podatnik posiada obowiązek złożenia informacji o uzyskanych przychodach w okresach wskazanych w części sposób opodatkowania, jak i deklaracji VAT. Musi to nastąpić w terminie do dnia 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy dochodzi do zmiany danych o podatniku, który jest objęty zgłoszeniem, to tutaj istotna jest aktualizacja. Podatnik VAT zobowiązany jest taką zmianę danych przedstawić w zgłoszeniu identyfikacyjnych, do końca miesiąca następnego. Również należy tutaj wspomnieć o obowiązkach przedsiębiorcy, które są związane z wynagrodzeniami dla pracowników. W tym kierunku musi on także zadbać o ubezpieczenia społeczne, które są przygotowane dla takich osób. Dlatego ważne jest zarejestrowanie takiej działalności, jak i odpowiednich pracowników, którzy tam działają, do konkretnego urzędu Ubezpieczeń społecznych. W ten sposób również z takich zobowiązań będziemy mogli się rozliczać.

W przypadku prowadzenia firmy spotykamy się także z podatkami. Powinniśmy zaznaczyć, że istotnym elementem wydaje się być karta podatkowa. Na taką możliwość podatkowania mogą zdecydować się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, gdzie działalność podlega na świadczeniu usług dla ludności, a występuje to przy niskim zatrudnieniu. Do postawy opodatkowania możemy zaliczyć decyzję urzędu skarbowego. Do obowiązków dokumentacji zaliczamy gromadzenie wystawionych przez podatnika dokumentów ewidencji zatrudnienia, dokumentów sprzedaży, prowadzenie kart przychodów pracowników. Podatnik nie składa jakiejkolwiek deklaracji podatkowej, lecz decyduje się na miesięczne płatności tego podatku. W przypadku podatników opłacających podatek w formie karty należy zaznaczyć, że są oni zwolnieni od podatku VAT. Jednak nie muszą rezygnować z takiego zwolnienia podatkowego i opodatkować czynności, które podlegają regulacji ustawy o podatku od towarów, usług, czy podatku na zasadach ogólnych

Podniesienie ceny przez przedsiębiorców wywołuje pewną reakcję na rynku. Pod jednym względem mogą oni skorzystać na takim działaniu. Warto jest jednak uwzględnić tutaj podejście klientów do takich działań. Zazwyczaj zrażają się oni produktami, jak i towarami, usługami, gdzie cena została podwyższona i to widać. Dlatego powinniśmy starać się takie zmiany w odpowiednim stopniu ustalić. Możliwe, że klient nie zauważy, że nastąpił pewien wzrost ceny, to dla nas mogłoby stanowić zwiększenie zysku ze sprzedaży takich towarów. Istotną rzeczą dla przedsiębiorców jest także koszt czynników wytwórczych. Trzeba przyznać, że stanowi on wyraz czynników wytwórczych, które są zażywane w procesie gospodarczym, czyli majątku trwałego, rzeczowego majątku obrotowego, zastosowania kapitału pieniężnego. Uwzględnienie takich rozwiązań wydaje się być dla nas cennym działaniem. Musimy wskazać, że koszt tego typu czynników wytwórczych jest także zależny od samej formy produkcji. Warto jest zastanowić się nad wdrożeniem odpowiedniej technologii.

To głównie pożyczki są pewnym rozwiązaniem finansowym dla podmiotów gospodarczych. Dzięki niej zapewniają sobie zwiększenie kapitału własnego, który następnie przeznaczają na pokrywanie kosztów, regulowanie zobowiązań, czy rozwój działalności, zdecydowanie się na pewne inwestycje finansowe. Dokonywanie takiego wyboru jest bardzo dobrym rozwiązaniem. musimy zaznaczyć, że pożyczki są zaciągane z różnych przyczyn. Klasyfikujemy takie pożyczki ze względu na wielkość obiegu pieniężnego w gospodarce, jak i przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń pożyczkodawcy, rodzaj formalnego potwierdzenia stosunków między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Poza tym występuje pożyczki ze względu na rodzaje zabezpieczeń, wysokość oraz rodzaj wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę. Taka pożyczka ma bardzo istotny wpływ na krążenie dóbr oraz pieniądza w gospodarce. Dlatego podmioty starają się chętnie wykorzystywać taką możliwość zwiększenia swojego kapitału. To pozwala im także zdecydować się na pewne inwestycje finansowe na rzecz firmy.

Coraz częściej, z racji licznych wyjazdów za granicę, musimy wymieniać waluty – najczęściej, z oczywistych względów, są to przede wszystkim euro oraz funt brytyjski, jednak sporą popularnością cieszą się również frank szwajcarski, dolar amerykański oraz waluty naszych sąsiadów. Dotychczas ich wymiana, szczególnie jeśli często się powtarzała i dotyczyła sporych sum, mogła sprawić wiele problemów. Dziś na szczęście, większość z nich jest całkowicie nieistotna dzięki elektronicznym kantorom, które szczególnie docenią na pewno ci, którzy znajdują się poza krajem, w miejscu, w którym trudno byłoby znaleźć kantor handlujący naszą walutą. Poza tym, elektroniczne kantory, dzięki charakterowi swojej działalności mogą zaproponować swoim klientom niższe marże oraz możliwość sprzedaży czy kupna walut w atrakcyjnych, naprawdę aktualnych kursach – dzięki temu są opcją często wybieraną przez osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w innej niż nasza walucie i dzięki e-kantorom mogą obniżyć nieraz znacznie raty swojej pożyczki.

Kiedy światło dzienne ujrzała ta katastrofa związana z kredytami we frankach byliśmy z moim mężem przerażeni, ale szybko się podnieśliśmy i poszliśmy za radą prawników i zaczęliśmy odszukiwać osoby w podobnej sytuacji do naszej. Wpisywaliśmy po prostu w wyszukiwarkę frazę: pozew zbiorowy przeciwko bankom kredyty we frankach i najczęściej na jakichś forach internetowych znajdowaliśmy osoby, które są w takiej sytuacji jak my. Dzięki tym działaniom znaleźliśmy naprawdę wiele osób, które tak jak my były zainteresowane tym, żeby złożyć taki zbiorowy pozew do sądu i walczyć. Te osoby, które już poznaliśmy prosiliśmy, żeby one również wpisywały w wyszukiwarkę hasło: pozew zbiorowy przeciwko bankom kredyty we frankach i szukały kolejnych osób. Oczywiście dawaliśmy im namiary na te, które już są na liście, żeby się niepotrzebnie nie dublować i nie tracić w ten sposób czasu. W każdym razie wielomiesięczne działania przyniosły skutek, bo nasza grupa okazała się bardzo duża i silnie zmotywowana do walki.

Marzeniem mojego wieloletniego już partnera zawsze była wyprawa wędkarska do Norwegii, ponieważ jest on zapalonym wędkarzem, który wędkuje z wielką pasją i każdą wolną chwilę przeznacza na pogłębianie swoich umiejętności w tym zakresie. I oczywiście tydzień bez wędkowania to tydzień stracony dla niego. Mnie to cieszy, że on ma takie zajęcie i cieszy mnie to, że zazwyczaj nie przychodzi z pustymi rękami. A że w naszym układzie lubimy bardzo ryby to mamy co przygotowywać na obiad czy kolację. W każdym razie zawsze były ważniejsze wydatki niż ta wyprawa wędkarska do Norwegii i cały czas była ona odkładana. W końcu postanowiłam wziąć sprawy we własne ręce i zakasałam rękawy, wzięłam sobie w tajemnicy dodatkową pracę i na urodziny wykupiłam Jurkowi rejs. Kiedy zobaczył na bileciku napis: wyprawa wędkarska do Norwegii ucieszył się przeogromnie i wyściskał mnie tak mocno, że teraz jeszcze czuję to na swoim ciele. Cieszę się, że choć raz sprawiłam Jurkowi tak wielką radość i spełniłam jego marzenie.

Jesteśmy wraz z moim mężem ofiarą wzięcia kredytu we frankach i już na samym początku kiedy korzystaliśmy z usług prawniczych i porad naprawdę najlepszych specjalistów ostrzegano nas, że pojedyncza walka przed sądem prawdopodobnie nie skończy się na naszą korzyść. I że sprawa ogólnie jest bardzo trudna z perspektywy kredytobiorcy. Polecono nam również, żeby skrzyknąć się z osobami, które również wzięły kredyt we frankach i złożyć wspólny pozew zbiorowy przeciwko bankom i wówczas na pewno siła tego pozwu, jak i podejście sądu będzie inne, bo zobaczy on, że sprawa tak naprawdę jest poważne i dotyczy kilkudziesięciu tysięcy Polaków. W sumie nie wiadomo było wtedy jaką grupę osób zbierzemy, ale postanowiliśmy poświęcić nasz czas na poszukiwania, bo wydawało się nam, że jest to naprawdę słuszne i że poddanie się w tej sytuacji źle wpłynie na choćby nasze samopoczucie. Po roku zebraliśmy kilka tysięcy osób i złożyliśmy ten wspólny pozew zbiorowy przeciwko bankom i dalej walczymy w sądzie o swoje pieniądze.

Zaawansowana produkcja materiałów pos warszawa to nasza specjalność. Jeśli chodzi o nośniki reklamy wiemy wszystko, jeśli chodzi o produkcję wiemy wszystko, wiele również wiemy w dziedzinie sprzedaży i współpracy z klientem. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że jesteśmy bardzo profesjonalni i ludzie naprawdę nam ufają i korzystają z naszych usług. Nasza produkcja materiałów pos warszawa obejmuje szeroki zakres począwszy od produkcji tanich nośników wykonanych z papieru czy tektury aż po takie nowoczesne urządzenia jak na przykład infokioski czy toppery czy lightboxy. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenia i teraz staramy się wykorzystywać je w pełni. A firma cały czas się rozwija i poszukuje osób do pracy, które zaangażują się we wspólne działania w pełni. Poszukujemy takich pracowników dzięki którym będziemy mogli mówić o ciągłym wzroście. Potwierdzamy, że produkcja materiałów pos warszawa może być naprawdę bardzo ciekawym zajęciem, które rozwija i stawia wiele wyzwań przed pracownikiem.

Jeśli chodzi o inwestycje budowlane szkolenie odbędzie się trzeciego i czwartego marca w Warszawie. W ramach teg dwudniowego szkolenia dla ludzi chcących w przyszłości konstruktywnie inwestować w branżę budowlaną włączone są również obiady i przerwy na kawę. Należy jednak na własną rękę znaleźć sobie nocleg. Naszym celem jest przybliżenie uczestnikom zasad, których powinni przestrzegać podczas fazy badania opłacalności danej inwestycji. Chcielibyśmy im przybliżyć również gdzie szukać takich inwestycji oraz które mogą być opłacalne uwzględniając miejsce, w którym będę wykonywane. Inwestycja może być bowiem naprawdę świetna i doskonale wykonana, spełniająca najwyższe standardy, ale jeśli okaże się, że jest w złym miejscu to nie wypali. I to również będzie omawiane. Przekażemy na szkoleniu naszą wiedzę, którą zdobywaliśmy praktykując przez lata budowlanych inwestycjach. Mogą być bardzo opłacalne inwestycje budowlane szkolenie będzie sfokusowane właśnie i głównie na ich opłacalności, bo to przecież cel inwestowania.

Jeśli chodzi o mnie to dla mnie produkcja pos jest naprawdę interesująca i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się awansować w mojej firmie i zostać na przykład brygadzistą, który nadzoruje pracę innych. Wiem, że jest to możliwe, bo ja przecież pracuję przy produkcji już pięć lat i jestem w sumie jednym z najbardziej doświadczonych, a moim zdaniem także kumatych pracowników. Wiem, że nie jest to skromna opinia na temat siebie, ale w sumie trzeba znać poczucie własnej wartości. Ja wiem, że produkcja pos to nie jest chirurgia ani bycie prezydentem, ale jest to praca potrzebna, wymagająca specyficznych umiejętności, które nie każdy posiada. Ja się bardzo cieszę, że odnalazłem się w tej branży. Nie każdy ma komfort wykonywania pracy, którą naprawdę bardzo lubi. I ja współczuję szczerze tym ludziom, którzy w sowich pracach się męczą. Uważam, że w takiej sytuacji powinni odejść i zacząć szukać zajęcia, które będą mogli wykonywać z pasją choćby mieli zaczynać naukę wszystkiego od początku. Taka jest moja opinia.

Dziedzina, którą zajmuje się firma mojego męża to produkcja materiałów pos. W zasadzie to już za rok będzie dwadzieścia lat odkąd mąż wraz z kolegą postanowili o założeniu własnego interesu. Nie mieli wtedy doświadczenia jeśli chodzi o tę branżę, a produkcja materiałów pos była wówczas dla nich czarną magią. Dlatego początki ich firmy były dość burzliwe i trudne. Pamiętam, że wtedy na początku w rozwój tej firmy angażowałam się ja i żona Jakuba Joasia, a także dalsza rodzina i znajomi. W końcu po jakichś dwóch latach wszystko ruszyło pełną parą, a działalność gospodarcza zaczęła w końcu przynosić zyski. W tym momencie produkcja materiałów pos nie kryje żadnych tajemnic przed moim mężem Stefanem i jego przyjacielem Jakubem. I w zasadzie jesteśmy wiodącą firmą na rynku polskim jeśli chodzi o taką produkcję. Ostatnio bardzo duży nacisk firma kładzie na ulepszanie już istniejących infokiosków, które są przecież także nośnikiem reklamy. I właśnie w ich rozwój inwestuje pieniądze mój mąż i Jakub.

Bardzo dobrą alternatywą dla standardowo działających kantorów jest wymiana waluty online. Coraz więcej takich miejsc powstaje i jest to przede wszystkim wygodne, a ceny zazwyczaj w takich wirtualnych kantorach są dodatkowo niższe, więc można zaoszczędzić podczas wymiany walut. Szczególne ułatwienie dzięki takiej wymianie mają ludzie, którzy mieszkają w małych wioskach, miejscowościach, a nawet mniejszych miasteczkach, w których nie ma kantoru i te właśnie osoby kiedyś były zmuszone do tego, żeby jeździć w celu wymiany do dużych miast, a teraz mogę po prostu odpalić komputer i wymiana waluty online od razu jest możliwa. Natychmiastowo, szybko automatycznie. Z korzystnym przelicznikiem. Ja myślę, że taka wymiana waluty online będzie coraz bardziej popularna i że się sprawdzi. Tylko ludzie w Polsce potrzebują jeszcze czasu, żeby się do tego przekonać, by jednak dalej jesteśmy narodem, który potrzebuje trochę więcej czasu na to, żeby się do różnych nowych technologii czy rozwiązań przyzwyczaić.

Na pewno franczyza w polsce jest bardziej popularna niż kiedyś. Co do tego jestem przekonany, ale czy tak bardzo jak w zachodnich krajach? Pewnie nie. Jednak coraz więcej osób w Polsce decyduje się na taki właśnie typ współpracy wiedząc, że zazwyczaj rodzaj sklepu czy restauracji, która będzie podlegać franczyzie jest znana i się sprawdzi. Bo otworzenie własnego interesu zawsze wiąże się z ryzykiem, że coś nie wyjdzie. W przypadku franczyzy ma się pomoc przedsiębiorcy we wszelkich aspektach i nie trzeba się zamartwiać o wiele rzeczy. Jednak na pewno minusem jest to, że prowadząc jakiś interes na tej zasadzie trzeba przestrzegać ściśle ustalonych z góry zasad. Zasad, których przedsiębiorca wymaga i które są zazwyczaj takie same w większości lokali, które są franczyzą. Wiem, że ludzie upatrują szansy na dobry zarobek prowadząc tego typu interes i na pewno jest możliwe, bo słyszałem same dobre opinie na ten temat. Czy franczyza w polsce będzie się rozwijać? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.